Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > Novosti

Novosti

 

22-12-2022

Odluka o provedbi testiranja kandidata

14-12-2022.

Natječaj za zapošljavanje "knjigovođa-likvidator"

28-11-2022.

Poziv za dostavu ponude - zaštitarske usluge

22-11-2022.

Javni poziv - projekt "Želim - pomoć dijelim III"

28-10-2022. 

Poziv za prijavu kandidata (GREVIO)

28-10-2022. 

Poziv za prijavu kandidata (GREVIO) - Narodne novine

28-10-2022

Javni poziv - projekt "Želim - pomoć dijelim III"

 19-10-2022

Javni poziv - projekt "Želim - pomoć dijelim III"

11-10-2022

Natječaj za dodjelu nagrade za promicanje prava djeteta u 2022.

Natječaj objavljen u Narodnim novinama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8344468.html

30-08-2022

Javni poziv - projekt "Želim - pomoć dijelim III"

Natječaj za gerontodomaćice u sklopu projekta "Zaželi pravu stvar 2"

02-08-2022

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta "Želim - pomoć dijelim III" na području Međimurske županije 

24-05-2022

 

O PROJEKTU

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.12.0031 „Zajedno za obitelj!“ potpisan je između Upravljačkog tijela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničkog tijela razine 2 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije i korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda Centra za socijalnu skrb Čakovec.

Razdoblje provedbe projekta: 18. 10. 2021. – 18. 6. 2023. (20 mjeseci provedbe)

Osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 2.487.086,73 kune, 15 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i 85 % iz Europskog socijalnog fonda.

Ciljne skupine u projektu su:

 • djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju,
 • djeca s teškoćama u razvoju,
 • trudnice ili roditelji s djetetom do godine dana života djeteta u riziku od socijalne isključenosti,
 • starije osobe od 65 godina,
 • osobe s invaliditetom
 • osobe s problemima ovisnosti,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • članovi obitelji / udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina, posvojitelji
 • stručnjaci za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga / osobe koje rade s pripadnicima ciljanih skupina koji sudjeluju u osposobljavanju.

Ukupno je predviđeno obuhvatiti 3020 osoba koje se nađu u nekom nepovoljnom položaju u Međimurskoj županiji.

Projekt doprinosi rješavanju i sprječavanju povećanja broja siromašnih i socijalno isključenih građana Međimurske županije. Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu izvaninstitucijskih usluga za najranjivije skupine osnaživanjem i jačanjem kapaciteta stručnjaka i podizanjem svijesti javnosti u MŽ o problemima socijalno isključenih, potrebi procesa deinstitucionalizacije i integracije ranjivih skupina u život zajednice.

Aktivnosti u projektu:

 • aktivnosti vezane uz smanjenje br. korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga (troškovi plaća djelatnika Obiteljskog centra Čakovec, provedba programa i radionica s ranjivim skupinama),
 • aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka /osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije (edukacije za rad s korisnicima)
 • aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici (medijska i nemedijska kampanja).

Cilj projekta je proširiti mrežu i povećati kvalitetu izvaninstitucijskih usluga osnaživanjem kapaciteta stručnjaka i podizanjem svijesti javnosti o potrebi deinstitucionalizacije i integracije ranjivih skupina.

 

 

          

 

 

11-02-2022

Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je  Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).  

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od  9. veljače 2022., oglasni dio-objave

Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

 

10-12-2021

 Plan i program rada Centra za socijalnu skrb Čakovec za 2022. godinu

15-11-2021

Natječaj za zapošljavanje - socijalni radnik - pripravnik

 

10-11-2021

Ponovljen natječaj za zapošljavanje - socijalni radnik

 

02-11-2021

Ponovljen natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini od 29. 10. 2021. godine

 

26-10-2021

Natječaj za zapošljavanje - psiholog

Natječaj za zapošljavanje - socijalni radnik

Natječaj za zapošljavanje - socijalni pedagog

 

 01-10-2021

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

 

 

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC

Čakovec, Jakova Gotovca 9

OIB: 86846610976

KLASA: 030-01/20-01/1

URBROJ: 2109-14-01/4-20-1

Čakovec, 16.03.2020. godine

 

Na temelju Upute Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  od 13.02.2020. godine, sukladno članku 39. Statuta centra za socijalnu skrb Čakovec, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec Alenka Bilić, dipl. socijalna radnica, donosi slijedeću:

O D L U K U

1. Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pojavom oboljenja od COVID-19 u Republici Hrvatskoj, te potrebom primjene preventivnih mjera sa svrhom sprečavanja širenja oboljenja, ovom Odlukom određuje se organizacija rada stručnih radnika u radu s korisnicima tijekom novonastalih okolnosti.

2. Centar za socijalnu skrb Čakovec će primati stranke svakog dana od 8 do 12 sati. Podružnice će primati stranke isto kao i do sada.

3. Korisnicima s respiratornim smetnjama i povišenom tjelesnom temperaturom  višom od 37,5 zabranjuje se ulazak u prostorije Centra.

4. Primaju se samo korisnici koji dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga, što procjenjuje djelatnik koji je dežuran na prijemu i po potrebi voditelj odjela.

5. Svaki odjel u centru određuje dežurstvo na prijemu, a dežurni djelatnici se dnevno izmjenjuju u redovno radno vrijeme,  ostali su dostupni na telefonima i odgovaraju na pozive korisnika.

6. Od dežurstva na prijemu se izuzimaju stručni radnici koji imaju kroničnu bolest ili su stariji od 60 godina- rizični članovi kolektiva.

7. Određuju se dvije prostorije u prizemlju gdje će se primati stranke:

-          Soba 4 (prijemni ured) za Odjel za odrasle osobe i novčane naknade

-          Soba 2 za Odjel za djecu, mlade i obitelj

8. Podružnice svaka za sebe određuju 1 prostoriju gdje će se dežurati i primati stranke.

9. Ograničavaju se odlasci na teren, u domove korisnika samo iz žurnih i neodgodivih razloga u kojima je ugrožena sigurnost i zdravlje korisnika – postupanja u slučaju nasilja u obitelji, zlostavljanja i zanemarivanja, žuran smještaj.

10. U suradnji sa voditeljima mjera obiteljsko-pravne zaštite potrebno je osiguranje nesmetanog provođenja mjera osobito za obitelji koje su u visokom riziku od izdvajanja djece, kao i kontakti pod nadzorom izrečeni od strane suda vodeći pri tome računa o svim eventualnim rizicima i procjenjujući pojedinačne situacije.

11. Ukoliko se pokaže potreba, centar će osigurati dodatna dežurstva nakon radnog vremena.

12. Upućuju se svi djelatnici da se pridržavaju svih uputa dobivenih od nadležnih ustanova a odnose se na pridržavanje higijenskih mjera, suzdržavanja od uobičajenih neverbalnih načina komunikacije( rukovanje i bilo kakav bliži socijalni kontakt), korištenje rukavica i zaštitnih maski u slučaju potrebe.

 

13. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

     Ravnateljica:              

                                                                       Alenka Bilić, dipl. socijalna radnica     

DOSTAVITI:

1.Oglasna ploča-ovdje

2. Svim djelatnicima- na znanje

3..Pismohrana-ovdje

 

OBAVIJEST ZA SVE KORISNIKE

 

SUKLADNO PREPORUKAMA SVIH NADLEŽNIH TIJELA A RADI SMANJIVANJA RIZIKA OD EPIDEMIJE ZA DJELATNIKE I KORISNIKE, OBAVJEŠTAVAMO VAS O SLIJEDEĆEM:

-         CENTAR PRIMA STRANKE SAMO ZA ŽURNE I NEODGODIVE RAZLOGE

SMRT ČLANA OBITELJI, NASILJE U OBITELJI, SMJEŠTAJ U KRIZNIM I HITNIM SITUACIJAMA

 -         ZA SVE DRUGE INFORMACIJE MOŽETE ZVATI NA TELEFONE:

 CENTRALA CENTRA: 040/391-920

 ODJEL ZA ODRASLE OSOBE I NOVČANE NAKNADE: 040/391-932

 ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ: 040/391-929

 RAČUNOVODSTVO: 040/391-933

 -         MOGUĆA JE KOMUNIKACIJA PUTEM E-MAILA:

             pisarnica©czss-ck.hr

 

Susret udomitelja 


Dana 27.6.2017. godine održani su prvi susreti udomitelja Međimurske županije u Čakovcu u dvorani u Scheierovoj zgradi,  u svrhu promocije i razvoja udomiteljstva te doprinosa procesu deinstitucionalizacije. Na području Međimurske županije ima ukupno 107 udomiteljskih obitelji, od toga  72 za djecu i 35 za odrasle i starije osobe, a oni brinu o ukupno 276 korisnika, od čega su 168 djeca, a godišnje se broj novih udomitelja povećava za 4 odnosno 5.

Susretu su pristustvovali predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku gđa. Marijana Dumančić i Josipa Crnoja Bartolić, više stručne savjetnice, gđa. Sonja Tošić Grlač, predstavnica Međimurske županije, pomoćnica pročelnika za društvene djelatnosti, gđa. Marina Hoblaj, predsjednica Udruge udomitelja djece Međimurja ujedno i predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece – udomitelji za djecu, ravnateljica s članovima Stručnog vijeća CZSS Čakovec  i Tima za udomiteljstvo. Sastanku se odazvalo 70 udomitelja, premda su svi bili pozvani.

 U uvodnom govoru u problematiku udomiteljstva su nas uveli ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec Antonija Canjuga, predstojnica Podružnice Obiteljski centar Lidija Vinković i socijalna radnica u timu za udomiteljstvo Melita Novak - Ban, obratile su se i predstavnice nadležnog Ministarstva Marijana Dumančić i Josipa Crnoja Bartolić te predsjednica Udruge udomitelja djece Međimurja Marina Hoblaj.

U cilju prevencije institucionalizacije potrebno je poticati daljnji razvoj udomiteljstva -promicanjem pozitivne slike udomitelja, udomljene djece i odraslih i starijih osoba i u Međimurskoj županiji, iako prema broju udomiteljskih obitelji spadamo u vrh hrvatskog prosjeka

Nizak udio udomitelja za djecu te teškoćama u razvoju kao i problemima u ponašanju ukazuje na to da bi trebalo poduzeti aktivnosti za poticanje udomitelja koji bi skrbili o ovim korisničkim skupinama te pojačati kompetencije tih obitelji putem odgovarajućih edukacija. To bi se trebalo reflektirati i u visini naknada, dostupnosti kontinuirane stručne pomoći u udomiteljskim obiteljima, superviziji kao i dostupnosti rehabilitacijskih programa koja ova djeca zahtijevaju zbog naravi svog oštećenja. Najavljena skora nova zakonska rješenja trebala bi utjecati na povećanje specijaliziranog udomiteljstva na  našem području, prije svega tu mislimo na uvođenje profesionalizacije udomiteljstva kao zanimanja.

Napominje se i činjenica da u Međimurskoj županiji nažalost nema niti jedan dom socijalne skrbi koji bi se mogao transformirati u Centar za pružanje usluga u zajednici, čija bi nadležnost obuhvaćala i podršku udomiteljskim obiteljima i smještenim korisnicima te podršku primarnoj obitelji. Možda bi to trebao postati Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec koji ima potreban kadar, no nema prostor.

Podršku udomiteljima pružaju stručni radnici Centra i Tim za udomiteljstvo. Udomiteljima nastoje  pružiti podršku i razumijevanje, stručni savjet i pomoć. Istovremeno, u dvostrukoj su ulozi jer osim te savjetodavne uloge moraju preuzeti i onu nadzornu ulogu, koja im je zakonski propisana iako ista nije nimalo ugodna, međutim obvezujuća je.

Savjetodavnu pomoć udomiteljima, kao i njihovim korisnicima pružaju i stručni radnici Podružnice Obiteljski centar.

Upravo zbog podrške udomiteljima podružnica Obiteljski centar provodi program „Dobar udomitelj -sretno dijete“ .Teme koje se obrađuju u sklopu programa su: Očekivanja i realnost udomljavanja, Vrste privrženosti i kako se nositi sa nesigurnim tipovima privrženosti, Adaptacija korisnika na udomiteljsku obitelj/adaptacija obitelji  na korisnika, Odlazak korisnika – prorada  iskustava:  što nakon odlaska korisnika radi premještaja? Što kad odlazi radi posvojenja, a što kad se vraća u primarnu obitelji, Multikulturalizam u udomiteljstvu, Kako komunicirati s udomljenim korisnicima ili roditeljima udomljene djece?  Suočavanje sa stresom i emocijama; Gubici u obitelji – kako se nosimo s tugovanjem?, Sukobi – prilika za rast i razvoj, Odgojne metode, suočavanje sa specifičnim teškoćama udomljene djece, Samopoštovanje udomitelja i korisnika i Identitet udomitelja

Grupnim diskusijama na strukturirani način omogućuje se korištenje osobnih iskustava na adekvatan način, razrješavanje kriznih situacija,  a grupni procesi djeluju na stjecanje vještina komunikacije, suočavanja s emocijama i njihovom proradom emocija kao učenje o konstruktivnom nošenju sa sukobima.

Isto tako provode se radionice za udomljenu djecu.

Postavljena su brojna zanimljiva pitanja na koja su predstavnice nadležnog Ministarstva detaljno odgovarale i dale još dodatna pojašnjenja. Pitanja su se odnosila na materijalna prava udomitelja, postavljanje distinkcije između instituta posvojenja i socijalne usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji, mogućnost kontakata bivših udomitelja sa posvojenom djecom, opstrukcija posvojenja kao razlog oduzimanja dozvole za rad udomitelja, profesionalizacija i specijalizacija udomiteljstva. Postavljena je teza da korisnik mora biti u fokusu udomitelja i stručnih radnika Centra, te da svi sudionici moraju biti na istoj strani i raditi isključivo radi dobrobiti korisnika.

Po završetku sastanka zaključeno je da je u cilju povećanje broja udomitelja na području Međimurske županije potrebno i nadalje provoditi aktivnosti kojima se promovira udomiteljstvo, dogovoreno je također da se ovakvi susreti trebaju održavati najmanje jednom godišnje, da je nužno uključivanje udomitelja i korisnika u programe Obiteljskog centra radi unapređenja kvalitete udomiteljstva.

Ovaj susret održan je sa ciljem unapređenja suradnje s udomiteljima, povećanja kvalitete udomiteljstva, usmjeravanja pozornosti javnosti na ovaj humani poziv, promicanja  udomiteljstva i poticanja mladih obitelji da se odluče baviti udomiteljstvom.

Zahvaljujemo Međimurskoj županiji, predstavnicima nadležnog Ministarstva, te svim udomiteljima koji su prisustvovali sastanku.


Proslava 50. godišnjice Centra za socijalnu skrb Čakovec

 

Centar za socijalni rad Čakovec osnovan je 06. lipnja 1966. godine odlukom Skupštine općine Čakovec. Prije osnivanja Centra kao samostalne ustanove, u sklopu tadašnje Općine Čakovec djelovao je Odsjek za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu koji je obavljao poslove socijalne zaštite stanovništva, invalidsko-boračku zaštitu, starateljstva i zdravstvene zaštite.

Osnivanjem Centra tome su pridodani poslovi i aktivnosti samostalnog zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i preventive. Otada pa do današnjih dana ova je djelatnost, a kasnije i ustanova, prošla kroz različite organizacijske oblike. Tog tijeka vremena prisjetili su se u čakovečkom Centru za socijalnu skrb prigodnom svečanošću održanom u povodu obilježavanja 50. obljetnice rada.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Antonija Canjuga  je uz župana Međimurske županije Matiju Posavca bila domaćin posjeta ministrice socijalne politike i mladih RH Bernardice Juretić Međimurju.

„Uspjeh centra ovisi uvelike o podršci jedinica lokalne i regionalne samouprave, koje ovdje nikako ne nedostaje. Potrudit ćemo se u okviru zakonske regulative napraviti pravilnu preraspodjelu da zaista pomoć dobiju oni kojima je to potrebno, koji na to imaju prava. No ne samo da imamo prava, imamo i obaveze. Željela bi da svi Centri u zemlji u godinama koji su pred njima u socijalnoj politici da se pozabave preventivnim aktivnostima i onima koje neće biti prepoznate samo po socijalnim pomoćima“pritom je naglasila ministrica, a župan dodao kako je ponosan na rad čakovečkog Centra.

„Slušajući sve govornike, gledajući program svečanosti, svjestan sam kako jedna riječ može obuhvatiti sav vaš rad i doprinos. To je osjetljivost, jer ako imate dozu razumijevanja, kvalitetu rada s ljudima, imate vrijednu socijalnu osjetljivost, koja krasi i rad našeg Centra na što smo naročito ponosni i čemu pridajemo puno pažnje. Čestitam vam što baš kao i mi u Županiji, prije svega gledate prema ljudima i pokušavate javni novac i posao usmjeriti isključivo prema njima. Nadam se da ćemo na tom putu i dalje biti svi zajedno te s veseljem dočekati svaku novu obljetnicu“, rekao je međimurski župan.

Svečanosti su uz ministricu, ministra i župana prisustvovali i Hrvoje Šlezak, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, Maja Vučinić Knežević, pomoćnica ministrice, predsjednik Skupštine Međimurske županije Mladen Novak, zamjenica međimurskog župana Sandra Herman gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač, gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, fra Željko Železnjaka gvardijan Franjevačkog samostana u Čakovcu, predsjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Sanja Krištofić te članovi, korisnici, podupiratelji te prijatelji.

„Socijalni rad je zapravo flaster na rane društva“

Pedeseta obljetnica rada Centra bila je prigoda za dodjelu posebnih priznanja sadašnjim i bivšim djelatnicima, te ravnateljima koji imaju 30 godina i više radnog staža. Tako su posthumno priznanja dobili Dragutin Palašek, Josip Taradi i Josipa Vugrinec, a osim njih priznanja su primili Janja Balent, Josip Lehkec, Biserka Dumančić, Josip Freyler, Vesna Lepen Vidrač, Ruža Horvat, Branka Marciuš, Olga Špirk Bali, Vida Drenški i Miroslava Vereš Benčik.

Posebne zahvalnice pripale su Domu za odrasle osove Orehovica, Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec, Društvu distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec, Dnevnom boravku djece „dr. Antun Bogdan“ Čakovec, Caritasu Varaždinske biskupije, Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije, Savezu udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije, Obiteljskom domu Bogar te Nevenki Zadravec Koroš, dugogodišnjoj radnici u ŽB Čakovec.

 Valja napomenuti kako su djelatnici Centra posebno priznanje dodijelili ravnateljici Antoniji Canjuga. U ime dobitnika priznanja zahvalile su se socijalna radnica Vesna Vidrač Lepen koja iz sebe ima 40 godina radnog iskustva te Dragica Benčik, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec. 

Ovo je naše javne priznanje za naš dugogodišnji rad i doprinos u razvoju socijalne skrbi u Međimurju.

Socijalni rad vam je zapravo flaster ili zavoj na rane društva, u kojem se nikad ne prestaješ čuditi i diviti ljudskom kapacitetu za ljubav, hrabrost i izdržljivost“, rekla je Vidrač Lepen, a Benčik dodala kako svi socijalni radnici rade iznimno vrijedan posao. „Posao koji nitko ne vidi i nitko ne primjećuje je često na marginama u brizi za one koji sami sebi ne mogu pomoći. Hvala što niste zaboravili svoje suradnike, mi bez vas ne bi mogli, važni smo zajedno da smo ovdje na pomoć korisnicima“, rekla je.

Svečanost su svojim izvedbama upotpunili Vokalna skupina Zrinski, Ženska vokalna skupina „Stridonne“ Štrigova te učenici 3. razreda Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, Hana Perko te Erik Vrbanec, inače i sam korisnik Centra za socijalnu skrb.

 

Međunarodni dan socijalnog rada 

U Centru za socijalnu skrb Čakovec dana 18. ožujka 2013. godine obilježen je Međunarodni dan socijalnog rada sa temom ovogodišnjeg Dana socijalnog rada „Socijalne i ekonomske krize – rješenja socijalnog rada“. 

Obilježavanje Međunarodnog dana socijalnih radnika uveličali su svojim prisustvovanjem i predstavnici Grada, Županije, Županijske bolnice Čakovec te predstavnici mnogih  udruga koje djeluju na području Međimurske županije i sa kojima socijalni radnici svakodnevno surađuju. 

Pored aktualnih problema s kojima se svakodnevno susreću socijalni radnici u svom poslu te mnogim promjenama u  zakonima i rješenjima koje nameću aktualne vlasti, istaknuta je potreba na stalno ukazivanje problema i poteškoća te participaciju u odlučivanju u svim slojevima društva, a prvenstveno potrebu osnaživanja i integriranja u društvo ranjivih skupina. Na socijalnim radnicima je odgovornost da se jasno definiraju i prezentiraju u društvu, i to upravo kroz svoju najvažniju ulogu, a to je borba za unapređenje kvalitete života svih. 

Socijalni radnici dnevno se još uvijek susreću sa svojom nedovoljno priznatom ulogom u društvu kao i valorizacijom svog rada za koji je potrebno u budućnosti uložiti još veći napor da se to ispravi. 

                                               Vesna Lepen Vidrač, dipl. soc. radnica

 

 

16. svibnja 2013 je puštena u rad stranica Centra za socijalnu skrb Čakovec. Želimo Vam ugodan rad na stranicama!

Ulaz

nach oben