Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > O nama > Podružnica Obiteljski centar > Programi

Programi

 

PREVENTIVNI PROGRAMI ZA DJECU:


"Kako mali postaju veliki"

Programom se pruža podrška učenicima nižih razreda osnovne škole u prevladavanju teškoća na koje nailaze tijekom odrastanja.

Radi se na osnaživanju djece kroz poučavanje životnim i socijalnim vještinama, pomaže im se u odrastanju i sazrijevanju kroz poučavanje i osvještavanje vrijednosti, vlastitih vrlina, samopoštovanja, uvažavanja drugih, poučava ih se kako izraziti osjećaje, kako izraziti svoje potrebe i uvažiti tuđe te kako rješavati sukobe.

Ukoliko želite saznati više o navedenom programu te terminima održavanja istog, molimo Vas da nas kontaktirate. 

Letak

 

 

"Abeceda lijepog ponašanja"

Program je namijenjen učenicima nižih razreda osnovne škole.

Cilj programa je osnaživanje djece te njihovo poučavanje životnim i socijalnim vještinama. Kroz program djecu se nastoji podučiti timskom radu, aktivnom slušanju te razvijanju vještina kojima će razviti svoje potencijale. Naglašava se važnost školovanja s ciljem smanjenja rizika pojave poremećaja u ponašanju, a u konačnosti i napuštanja školskog sustava.

Ukoliko želite saznati više o navedenom programu te terminima održavanja istog, molimo Vas da nas kontaktirate. 

 

 

Što nas muči“

2.jpg

Program je namijenjen učenicima viših razreda osnovne škole.

Cilj programa je pomaganje u savladavanju svakodnevnih teškoća s kojima se nose tinejdžeri, poučavanje i vježbanje vještina za savladavanje problema s učenjem, zaljubljenosti, stvaranjem prijateljstva, pomoć u odrastanju i sazrijevanju kroz poučavanje i osvještavanje vrijednosti, vlastitih vrlina, samopoštovanja, uvažavanja drugih, podučavanje kako izraziti osjećaje i potrebe.

Ukoliko želite saznati više o navedenom programu te terminima održavanja istog, molimo Vas da nas kontaktirate.

Letak

 

 

"Kako biti cool"

Program je namijenjen djeci i mladima viših razreda osnovne škole.

Cilj programa je jačanje samopoštovanja, poticanje kritičkog razmišljanja, razvijanje vještina potrebnih za odolijevanje vršnjačkom pritisku te nenasilno rješavanje sukoba. Kroz program radi se i na poticanju tolerancije i razvijanju empatije za potrebe drugih.

Ukoliko želite saznati više o navedenom programu te terminima o
državanja istog, molimo Vas da nas kontaktirate. 

 

 

 

3.jpg


"Putokazi"

Program je zamišljen kao podrška srednjoškolcima u prevladavanju svakodnevnih teškoća na koje nailaze tijekom odrastanja.

Cilj programa je pomaganje u savladavanju svakodnevnih teškoća s kojima se nose tinejdžeri, poučavanje i vježbanje vještina za savladavanje problema s učenjem, zaljubljenosti, stvaranjem prijateljstava i drugo, pitanja vezana uz spolnost i ovisnost, pomoć u odrastanju i sazrijevanju kroz poučavanje i osvještavanje vrijednosti, vlastitih vrlina, samopoštovanja, uvažavanja drugih, podučavanje kako izraziti osjećaje i potrebe.

Ukoliko želite saznati više o navedenom programu te terminima održavanja istog, molimo Vas da nas kontaktirate.

Letak

 

 


„Prijatelj+"

Prijatelj+ je volonterski program u sklopu kojeg naši volonteri pomažu učenicima osnovnih škola pri učenju i usvajanju školskog gradiva, pri razvijanju socijalnih vještina te pri kvalitetnoj organizaciji slobodnog vremena.

Letak

 


"Pljuga, cuga, droga – dosta je toga!“

Program  je namijenjen djeci i mladima s ciljem promicanja prevencije ovisničkog ponašanja u tinejdžerskoj dobi.

Tijekom programa radi se na poticanju kritičkog razmišljanja o ovisnostima i sredstvima ovisnosti, uči se o vještinama potrebnim za uspješno odolijevanje pritisku vršnjaka kako bi se mladi uspješno suprotstavili rizičnim faktorima u svojoj sredini. Također se radi na prepoznavanju znakova ovisnosti i poticanju bliske osobe da potraži pomoć, raspravlja se o različitim stavovima vezanim uz alkohol budući je alkohol najrasprostranjenije sredstvo ovisnosti među mladima te se poučava mlade kako se oduprijeti alkoholu i drugim sredstvima ovisnosti. 

Letak

 

"To nije ljubav"

Program je namijenjen mladima s ciljem prevencije nasilja u mladenačkim vezama. 

Tijekom programa radi se na osvješćivanju rodnih stereotipa u partnerskim odnosima, usvajanju osnovnih znanja o kvalitetnoj vezi i o pravima u ljubavnoj vezi, prepoznavanju i prevenciji različitih vrsta nasilja u mladenačkim vezama, osvješćivanju posljedica nasilja u mladenačkim vezama te poticanju odgovornog seksualnog ponašanja.

Program se sastoji od pet radionica, svaka u trajanju od 60 minuta. Radionice su interaktivnog, ali i edukativnog tipa, a vode ih stručne djelatnice Obiteljskog centra. Program se provodi u suradnji s Koordinacijskim odborom akcije "Grad Čakovec-prijatelj djece".

 

"Budi muško, promijeni svijet"

Program je namijenjen mladićima adolescentske dobi koji su demonstrirali rizično, štetno ili kriminalno ponašanje. Cilj programa je usvajanje pozitivnih stavova o zdravlju, rodnoj ravnopravnosti i nenasilju. 

Kroz program se obrađuju teme vezane uz emocionalno i mentalno zdravlje mladića, prevenciju ovisnosti, seksualno i reproduktivno zdravlje te prevenciju spolno prenosivih infekcija te prevenciju nasilja.

Program se provodi u suradnji s Organizacijom mladih STATUS M te uz podršku Ministarstva za demografinu, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

 

"SJEDI, PET!"


Program je namijenjen učenicima viših razreda osnovne škole kao podrška u učenju i usvajanju školskog gradiva.

Ciljevi programa su razumijevanje osnova procesa učenja i spoznavanje vlastitog stila učenja, definiranje uloge motivacije i dobro postavljenih ciljeva u učenju, razvijanje vještine planiranja i organiziranja vremena, ovladavanje metodama učenja i razumijevanje uzroka straha od škole i ispitine situacije.

Program se sastoji od pet radionica, svaka u trajanju od 60 minuta.

 

 

PREVENTIVNI PROGRAMI ZA ODRASLE:

 

Roditelji u razvodu braka“

4.jpg

Program je namijenjen roditeljima u postupku razvoda braka ili nakon razvoda.

Proces razvoda braka težak je za sve članove obitelji. Vi i Vaš(a) partner(ica) gubite značajnu osobu u životu, a vaša djeca se odvajaju od svakodnevnog života s jednim od roditelja. Kroz program zajedno ćemo raditi na suočavanju djece s postupkom razvoda braka i posljedicama istog, ali i na vašim potrebama i osnaživanju tijekom ovog životnog perioda. Također, radit ćemo na vještinama suočavanja sa stresom, razvoju komunikacije s djetetom, odgoju djeteta u jednoroditeljskoj obitelji i drugo… 

Letak

 

 

Promjene za sretnu obitelj“

5.jpgProgram je namijenjen roditeljima.

Svaki roditelj želi biti dobar roditelj svome djetetu, no nije uvijek siguran postupa li ispravno u odgoju.

Program je namijenjen roditeljima koji žele saznati nešto više o odgoju i pozitivnim odgojnim metodama te će se tako kroz program staviti naglasak na ostvarivanju kvalitetne komunikacije roditelja i djeteta te stvaranju odnosa međusobne povezanosti i povjerenja, postavljanju jasnih pravila ponašanja i autoriteta. Letak


 

 

"Program edukacije i pripreme (potencijalnih) posvojitelja - Roditelji na drugi način (Škola za posvojitelje)"

slika-3.jpg

Program je namijenjen potencijalnim posvojiteljima koji su podnijeli zahtjev za posvojenje djeteta, kao i posvojiteljima djece predškolske, školske i adolescentske dobi koji žele unaprijediti roditeljske vještine i steći nova znanja o odgoju djece.

Ciljevi programa su osnaživanje obitelji kroz stjecanje potrebnih vještina i znanja u obavljanju odgovorne i zahtjevne uloge posvojitelja, pridonošenje boljem razumijevanju problematike posvojenja i potreba posvojene djece, razvoj i promocija posvojenja te stvaranje uvjeta za pravilan psihofizički, socijalni i emocionalni razvoj posvojene djece.

Program traje tri mjeseca (12 radionica), a odvija se jednom tjedno pod stručnim vodstvom dviju voditeljica - Lidije Vinković, dipl. socijalne radnice, i Petre Takač, mag. psihologije, koje uz bazičnu edukaciju imaju završene dodatne edukacije na području rada s djecom, mladima i obitelji te imaju iskustvo u radu s potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima.

Ukoliko želite saznati više o navedenom programu te terminima održavanja istog, molimo Vas da nas kontaktirate.

 

 

„BEBA U KUĆI“ 

Program je namijenjen trudnicama i njihovim  partnerima te roditeljima djece do jedne godine starosti.

Cilj  programa je poticanje privrženosti roditelja i djece, pružanje podrške  u snalaženju u novoj ulozi roditelja, pružanje stručnih informacija o razvoju djece u prvih godinu dana života te razvijanje socijalne mreže roditelja.

Letak

Ulaz

nach oben