URL: www.czss-ck.hr/?Dokumentacija___Financijska_izvje%C5%A1%C4%87a

Financijska izvješća

 

Bilješke uz Financijski izvještaj siječanj-prosinac 2022. godine

Financijski izvještaj siječanj-prosinac 2022. godine

Financijski izvještaj siječanj - rujan 2022. godine 

Izvršenje Financijskog plana za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine 

Bilješke uz Financijsko izvješće siječanj-lipanj 2022. godine

Financijski izvještaj siječanj-lipanj 2022. godine 

I izmjena Plana nabave za 2022. godinu

I Izmjena Financijskog plana za 2022. godinu

Financijski izvještaj siječanj-ožujak 2022. godine

Plan nabave za 2022. godinu 

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2021. godinu

Financijski izvještaj siječanj-prosinac 2021. godine

Financijski izvještaj siječanj-rujan 2021. godine

Finanijski izvještaj siječanj-lipanj 2021. godine

Financijski izvještaj siječanj-ožujak 2021. godine 

II izmjena Financijskog plana za 2021. godinu

I izmjena Financijskog plana za 2021. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2020. godinu

Financijski izvještaj siječanj-prosinac 2020. godine

Financijski plan za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu

I izmjena FP za 2020. godinu

Financijski izvještaj siječanj-rujan 2020. godine

Financijski izvještaj siječanj-lipanj 2020. godine

Financijski izvještaj siječanj-ožujak 2020. godine

Godišnje izvješće o radu Centra za socijalnu skrb za 2019. godinu

Financijski plan za  2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2019. godinu

Financijski izvještaj siječanj-prosinac 2019. godine

II izmjena plana nabave za 2019. godinu

II izmjena FZ za 2019. godinu

I izmjena Plana nabave za 2019. godinu

I izmjena FP za 2019. godinu

Financijski izvještaj siječanj-rujan 2019. godine

Financijski izvještaj siječanj-lipanj 2019. godine

Financijski izvještaj siječanj-ožujak 2019. godine

Plan nabave za 2019. godinu

Financijski plan za razdoblje 2019. godine do 2021. godine

Godišnje izvješće Centra za 2018. godinu

 Financijski izvještaj siječanj-prosinac 2018. godine

Financijski izvještaj siječanj-rujan 2018. godine

Financijski izvještaj siječanj-lipanj 2018. godine

Financijski izvještaj siječanj-ožujak 2018. godine

Godišnje izvješće Centra za 2017. godinu 

I izmjena Financijskog plana za 2018. godinu

Financijski plan za razdoblje 2018. - 2020. godine 

Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu 

Financijski izvještaj siječanj - prosinac 2017. godine 

II izmjena FP za 2017. godinu

Financijski izvještaj za siječanj - rujan 2017. godine 

Financijski izvještaj za siječanj - lipanj 2017. godine

Prva izmjena Plana nabave za 2017. godinu

Prva izmjena Financijskog plana za 2017. godinu

Financijski izvještaj za siječanj - ožujak 2017. godine

Financijski plan za razdoblje 2017. do 2019. godine

Plan i program za 2017. godinu