URL: www.czss-ck.hr/?O_nama___Podru%C5%BEnica_Obiteljski_centar___Dadilje

Dadilje

IMENIK DADILJA I IMENIK POMOĆNIH DADILJA

REGISTAR OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST DADILJE


Uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje

Centar za socijalnu skrb u sjedištu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Centar za socijalnu skrb Grada Zagreba obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje, koji su prema Zakonu od dadiljama ranije bili u nadležnosti obiteljskog centra (Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine, broj: 157/13).

Centar za socijalnu skrb odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje; odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja; vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja te provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

Postupak ispitivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje pokreće se na zahtjev stranke/obrtnika podnesenog centru za socijalnu skrb. Na temelju provedenog postupka kojim je usvojen zahtjev stranke, centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti izvršava upis stranke u registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje.

 

Potrebni dokumenti

I. Ako osoba želi obavljati djelatnost dadilje kao obrtnik s vlastitim obrtom, mora ishoditi rješenje centra za socijalnu skrb o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje za koje je potrebno podnijeti sljedeću dokumentaciju:

1)      akt o upisu obrta u obrtni registar

2)      rješenje o upisu obrtnika u imenik dadilja

3)      rješenje ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba o ispunjavanju prostornih uvjeta

4)      ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom

II. Ako osoba želi obavljati poslove dadilje kao zaposlenik obrta mora biti samo upisana u imenik dadilja temeljem ispunjenih pretpostavki propisanih Zakonom.

 

Naknada

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) i Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17) naplaćuje se upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 20,00 kn prema Tar.br.1.st.1. i na rješenje u iznosu od 50,00 kn prema Tar.br.2.st.2.

Pristojba se uplaćuje u Državni proračun IBAN: HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj primatelja: 7005-213-06259-010. 

Popis centara za socijalnu skrb dostupan je na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku http://www.mdomsp.hr

 

Uvjeti za ispunjavanje uvjeta za dadilju i pomoćnu dadilju

U Imenik dadilja mora biti upisana osoba koja želi obavljati djelatnost dadilje kao obrtnik s vlastitim obrtom, ili koja želi obavljati poslove dadilje kao zaposlenik obrta. Upis u imenik dadilja provodi se na zahtjev dadilje, temeljem kojeg centar za socijalnu skrb donosi rješenje o upisu u imenik kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dadilju i odobrava upis u Imenik dadilja.

Pomoćna dadilja je fizička osoba koja je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja neposredno i osobno pruža pomoć dadilji u čuvanju i skrbi za djecu, a upisana je u Imenik pomoćnih dadilja. Upis u imenik pomoćnih dadilja provodi se na zahtjev pomoćne dadilje, temeljem kojeg centar za socijalnu skrb donosi rješenje o upisu u imenik kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za pomoćnu dadilju i odobrava upis u Imenik pomoćnih dadilja.

 

Dodatne obveze

       I.            Obrtnik je dužan svaku promjenu okolnosti, odnosno podataka, koji se evidentiraju u Registru dadilja prijaviti nadležnom centru za socijalnu skrb.

    II.            Svaku promjenu podataka koji se upisuju u imenik dadilja, odnosno pomoćnih dadilja, dadilja, odnosno pomoćna dadilja dužna je prijaviti nadležnom centru za socijalnu skrb radi upisa promjene u imenik dadilja, odnosno imenik pomoćnih dadilja.

 

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 

  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela (centra za socijalnu skrb), zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
  • Stranka može započeti obavljati djelatnost dadilje nakon što dostavi pravomoćno rješenje nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.

 

OBRAZAC Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

OBRAZAC Zahtjev za upis u imenik dadilja

OBRAZAC Zahtjev za upis u imenik pomoćnih dadilja

 

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije (putem nadležnog centra za socijalnu skrb):

Centar za socijalnu skrb Čakovec, Podružnica Obiteljski centar:

Sanja.Dolar@SOCSKRB.HR ili korisnik010@mdomsp.hr

(Popis centara za socijalnu skrb dostupan je na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku http://www.mdomsp.hr)

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

 

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb

Tel. +385 (0) 555 7111

ministarstvo@mdomsp.hr

 

 

Popis centara za socijalnu skrb dostupan je na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku http://www.mdomsp.hr

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

 

Pravni lijekovi

Na rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje kojim će se u slučaju prestanka ispunjavanja nekog od uvjeta iz ovoga Zakona ukinuti rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o ispunjavanju uvjeta za pomoćnu dadilju može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o brisanju obrtnika iz Registra može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o upisu dadilje u imenik dadilja, kao i na rješenje o upisu pomoćne dadilje u imenik pomoćnih dadilja može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o brisanju dadilje iz imenika dadilja može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba donosi rješenje kojim utvrđuje jesu li ispunjeni prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje propisani Pravilnikom o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje. Protiv navedenog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

 

Dodatni materijali

Letak

Za sve dodatne informacije o djelatnosti dadilje možete se obratiti u Centar za socijalnu skrb Čakovec, Podružnicu Obiteljski centar na tel: 040/395-933.