URL: www.czss-ck.hr/?Obavijesti

Obavijesti

 

Dobrodošli!

Centar za socijalnu skrb Čakovec

 

22-12-2022

Odluka o provedbi testiranja kandidata

14-12-2022.

Natječaj za zapošljavanje - "knjigovođa-likvidator" 

28-11-2022.

Poziv za dostavu ponude zaštitarske usluge

22-11-2022.

Javni poziv - projekt "Želim - pomoć dijelim III"

28-10-2022.

Javni poziv - projekt "Želim - pomoć dijelim III"

19-10-2022.

Javni poziv - projekt "Želim - pomoć dijelim III"

11-10-2022.

Natječaju za dodjelu nagrade za promicanje prava djeteta u 2022.

Natječaj objavljen u Narodnim novinama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8344468.html

11-02-2022.

Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je  Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).  

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od  9. veljače 2022., oglasni dio-objave

Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

29-01-2020

OBAVIJEST O POČETKU RADA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB PRELOG 

23-11-2020

ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE POVJERENSTVA ZA IZBOR UDOMITELJA ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA KAO ZANIMANJA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU

 

14-10-2020

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2020. godini

03-06-2020

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE POVJERENSTVA ZA IZBOR UDOMITELJA ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA KAO ZANIMANJA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU17-03-2020


CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC

Čakovec, Jakova Gotovca 9

OIB: 86846610976

KLASA: 030-01/20-01/1

URBROJ: 2109-14-01/4-20-1

Čakovec, 16.03.2020. godine

 

Na temelju Upute Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  od 13.02.2020. godine, sukladno članku 39. Statuta centra za socijalnu skrb Čakovec, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec Alenka Bilić, dipl. socijalna radnica, donosi slijedeću:

O D L U K U

1. Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pojavom oboljenja od COVID-19 u Republici Hrvatskoj, te potrebom primjene preventivnih mjera sa svrhom sprečavanja širenja oboljenja, ovom Odlukom određuje se organizacija rada stručnih radnika u radu s korisnicima tijekom novonastalih okolnosti.

2. Centar za socijalnu skrb Čakovec će primati stranke svakog dana od 8 do 12 sati. Podružnice će primati stranke isto kao i do sada.

3. Korisnicima s respiratornim smetnjama i povišenom tjelesnom temperaturom  višom od 37,5 zabranjuje se ulazak u prostorije Centra.

4. Primaju se samo korisnici koji dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga, što procjenjuje djelatnik koji je dežuran na prijemu i po potrebi voditelj odjela.

5. Svaki odjel u centru određuje dežurstvo na prijemu, a dežurni djelatnici se dnevno izmjenjuju u redovno radno vrijeme,  ostali su dostupni na telefonima i odgovaraju na pozive korisnika.

6. Od dežurstva na prijemu se izuzimaju stručni radnici koji imaju kroničnu bolest ili su stariji od 60 godina- rizični članovi kolektiva.

7. Određuju se dvije prostorije u prizemlju gdje će se primati stranke:

-          Soba 4 (prijemni ured) za Odjel za odrasle osobe i novčane naknade

-          Soba 2 za Odjel za djecu, mlade i obitelj

8. Podružnice svaka za sebe određuju 1 prostoriju gdje će se dežurati i primati stranke.

9. Ograničavaju se odlasci na teren, u domove korisnika samo iz žurnih i neodgodivih razloga u kojima je ugrožena sigurnost i zdravlje korisnika – postupanja u slučaju nasilja u obitelji, zlostavljanja i zanemarivanja, žuran smještaj.

10. U suradnji sa voditeljima mjera obiteljsko-pravne zaštite potrebno je osiguranje nesmetanog provođenja mjera osobito za obitelji koje su u visokom riziku od izdvajanja djece, kao i kontakti pod nadzorom izrečeni od strane suda vodeći pri tome računa o svim eventualnim rizicima i procjenjujući pojedinačne situacije.

11. Ukoliko se pokaže potreba, centar će osigurati dodatna dežurstva nakon radnog vremena.

12. Upućuju se svi djelatnici da se pridržavaju svih uputa dobivenih od nadležnih ustanova a odnose se na pridržavanje higijenskih mjera, suzdržavanja od uobičajenih neverbalnih načina komunikacije( rukovanje i bilo kakav bliži socijalni kontakt), korištenje rukavica i zaštitnih maski u slučaju potrebe.

 

13. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

     Ravnateljica:              

                                                                       Alenka Bilić, dipl. socijalna radnica     

DOSTAVITI:

1.Oglasna ploča-ovdje

2. Svim djelatnicima- na znanje

3..Pismohrana-ovdje
OBAVIJEST ZA SVE KORISNIKE

 

SUKLADNO PREPORUKAMA SVIH NADLEŽNIH TIJELA A RADI SMANJIVANJA RIZIKA OD EPIDEMIJE ZA DJELATNIKE I KORISNIKE, OBAVJEŠTAVAMO VAS O SLIJEDEĆEM:

-         CENTAR PRIMA STRANKE SAMO ZA ŽURNE I NEODGODIVE RAZLOGE

SMRT ČLANA OBITELJI, NASILJE U OBITELJI, SMJEŠTAJ U KRIZNIM I HITNIM SITUACIJAMA

 -         ZA SVE DRUGE INFORMACIJE MOŽETE ZVATI NA TELEFONE:

 CENTRALA CENTRA: 040/391-920

 ODJEL ZA ODRASLE OSOBE I NOVČANE NAKNADE: 040/391-932

 ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ: 040/391-929

 RAČUNOVODSTVO: 040/391-933

 -         MOGUĆA JE KOMUNIKACIJA PUTEM E-MAILA:

             pisarnica©czss-ck.hr


 

 


NAPUTAK - COVID 19

Preporuka u svrhu sprečavanja epidemije bolesti uzrokovane COVID-19

30-09-2019

Povjerenstvo za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja za Međimursku županiju - sažetak zapisnika 1. sjednice

30-08-2019

Obavijest o sufinanciranju udžbenika 2019. godina

 

13-08-2019

Poziv za dostavu ponuda-detektori metala

 

13-08-2019

Natječaj za zapošljavanje socijalnog radnika

 

14-06-2019

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

 

10-05-2019

Natječaj za zapošljavanje administrativnog radnika/ce na neodređeno vrijeme

10-01-2019

 

 

22-10-2018

Preporuka VE o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

 

01-10-2018

Adoptin Vikend posvojenja u Čakovcu 5. i 6. 10. 2018. godine

 

 01-10-2018

Objava projekta "Želim obrazovanje i posao"

Prijavnica

 

18-09-2018

 

Raspisan natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2018. godini LINK

 

13-07-18

Projekt "Želim obrazovanje i posao"

12-07-2018

Projekt "Evo me"

25-04-2018

Natječaj za radno mjesto stručni radnik - socijalni radnik/ca (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

 

10-01-2018

Natječaj za radno mjesto stručni radnik - pravnik (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

 

04-10-2017

Dana 29. rujna 2017. godine u Narodnim novinama objavljen je natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2017. godini LINK 

 

26-09-2017

Interni natečaj za imenovanje predstojnika/ce u Podružnici Mursko Središće

21-8-2017

Obavijest za učenike srednje i osnovne škole sa zahtjevom - ZAHTJEV

 

21-8-2017.

Interni natječaj za predstojnice u Prelogu i M. Središću

 

11-08-2017

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Čakovec

 

02-05-2017

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Čakovec

05-10-2016

Na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih objavljen je Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2016. godini LINK

 

 06-09-2016

 Obavijest o sufinanciranju udžbenika za srednje škole LINK

14-06-2016

 Natječaj za radno mjesto socijalni radnik (m/ž) jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme 

26-11-2015

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije izradilo je prigodan (kratki) film na temu obiteljskog nasilja, tj. nasilja nad ženama "Odbijam biti statistika" 


29-09-2015

Na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih objavljen je Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2015. godini LINK

 

08-09-2015

Obavijest za korisnike ZMN- besplatni udžbenici Objave i natječaji
LINK

 

21-05-2015

Natječaj za radno mjesto stručni radnik – socijalni pedagog (m/ž) u Podružnici Obiteljski centar LINK

 

10-06-2015

Natječaj za radno mjesto psiholog, pravnik, administrator, 2 socijalna radnika
LINK

 

01-07-2015

Natječaj za radno mjesto psiholog, pravnik
LINK