URL: www.czss-ck.hr/?Objave_i_natje%C4%8Daji___Javna_nabava

Javna nabava

Poziv za dostavu ponude zaštitarske usluge 

Poziv za dostavu ponude - radovi na poslovnoj građevini u sklopu projekta "Zajedno za obitelj"

Poziv za dostavu ponude - radovi na poslovnoj građevini u sklopu projekta "Zajedno za obitelj"-PDF

Troškovnik radova

Tlocrt prizemlja - postojeće stanje

Tlocrt prizemlja - plan rušenja

Tlocrt prizemlja - novo stanje

Tlocrt prizemlja - elektroinstalacije

Tlocrt podruma - postojeće stanje

Prilog 3 - tehnički opis

 

Natječaj za obavljanje usluga zaštitara u Centru za socijalnu skrb Čakovec

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2016. 

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2017.